Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van een urgentieaanvraag?

Bij de gemeente Zuidplas zijn hier geen kosten aan verbonden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

In uitzonderlijke gevallen wordt urgentie verleend. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie. Via de urgentie check kunt u nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Als u de urgentie check juist invult, krijgt u advies of u in aanmerking komt. Na de urgentie check kunt u de daadwerkelijke urgentie aanvraag doen  bij de gemeente Zuidplas.

Neem op maandag of donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch contact op met de gemeente. Tijdens het contact krijgt u te horen of u waarschijnlijk voor een urgentie in aanmerking komt. Indien u wenst kunt u een aanvraagformulier voor een urgentie toegezonden krijgen. Dit formulier moet met de bijbehorende bijlagen worden teruggezonden naar de gemeente.

 

Gemeentehuis Zuidplas

Tel: (0180) 330 300.

Bereikbaar op Ma-Vr 08.30-17.00 uur

Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Wat gebeurt er nadat ik urgentie heb aangevraagd?

Na de urgentieaanvraag volgt een beoordeling van de situatie op basis van uw gegevens. In geval van medische klachten die te maken hebben met de huisvesting kan uw aanvraag  worden voorgelegd aan de GGD voor een medisch advies. In dat geval zal de GGD u uitnodigen voor een gesprek over uw aanvraag. In andere gevallen beoordeelt de gemeente de aanvraag zelf. De urgentieaanvraag kan worden toegekend of afgewezen. U krijgt persoonlijk bericht van de beslissing hierover. Als de urgentie wordt toegekend, staan in de urgentieverklaring onder andere uw zoekprofiel en aanvullende voorwaarden vermeld.

 

Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen dit besluit, hoe u dit doet staat beschreven in de brief met de beslissing over uw aanvraag.

Wat moet ik doen als mij een urgentie is toegekend?

Wanneer u een urgentieverklaring heeft, verwerkt de gemeente de toekenning van de urgentie in uw registratie bij WoningNet.

U kunt vervolgens met voorrang via WoningNet reageren op sociale huurwoningen die passen bij het zoekprofiel uit de urgentieverklaring. U kunt de corporatie ook vragen om bemiddeling. In dat geval biedt de corporatie u een geschikte woning aan. U mag een aangeboden woning echter maar één keer weigeren. Bij een tweede weigering vervalt uw urgentieverklaring.

Belangrijk om te weten: de urgentie is bedoeld om u zo spoedig mogelijk aan woonruimte te helpen. U ontvangt alleen een urgentie voor het type woonruimte om uw woonprobleem op te lossen. Welk type dat is, staat aangegeven in uw urgentieverklaring, het zogenaamde zoekprofiel. De urgentieverklaring is twaalf maanden geldig.

Hoe zit het met mijn woonduur als ik met een urgentie verhuis

Wanneer u met urgentie verhuist naar een andere woning in de gemeente Zuidplas behoudt u gedurende maximaal vijf jaar de bewoningsduur score die u hebt opgebouwd in uw vorige woning. De bewoningsduur score vervalt bij een verhuizing naar een woning buiten het zoekprofiel of bij een volgende verhuizing.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor een urgentie?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentie, zult u zelf een oplossing moeten zoeken voor uw woonprobleem door bijvoorbeeld:

  • Regelmatig te reageren op woningen via WoningNet;
  • Te informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
  • De mogelijkheden voor kamerhuur te onderzoeken. Dit kan uiteraard ook bij vrienden of familie zijn;
  • a te gaan of woningruil met een andere woningzoekende mogelijk is;
  • Te zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH of Prevenda.

Wat als ik het niet eens ben met de urgentieuitspraak?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of met het toegekende zoekprofiel, heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. In de brief die u krijgt met de beslissing over uw aanvraag, staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van een urgentieaanvraag?

Bij de gemeente Zuidplas zijn hier geen kosten aan verbonden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

In uitzonderlijke gevallen wordt urgentie verleend. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie. Via de urgentie check kunt u nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Als u de urgentie check juist invult, krijgt u advies of u in aanmerking komt. Na de urgentie check kunt u de daadwerkelijke urgentie aanvraag doen  bij de gemeente Zuidplas.

Neem op maandag of donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch contact op met de gemeente. Tijdens het contact krijgt u te horen of u waarschijnlijk voor een urgentie in aanmerking komt. Indien u wenst kunt u een aanvraagformulier voor een urgentie toegezonden krijgen. Dit formulier moet met de bijbehorende bijlagen worden teruggezonden naar de gemeente.

Wat gebeurt er nadat ik urgentie heb aangevraagd?

Na de urgentieaanvraag volgt een beoordeling van de situatie op basis van uw gegevens. In geval van medische klachten die te maken hebben met de huisvesting kan uw aanvraag  worden voorgelegd aan de GGD voor een medisch advies. In dat geval zal de GGD u uitnodigen voor een gesprek over uw aanvraag. In andere gevallen beoordeelt de gemeente de aanvraag zelf. De urgentieaanvraag kan worden toegekend of afgewezen. U krijgt persoonlijk bericht van de beslissing hierover. Als de urgentie wordt toegekend, staan in de urgentieverklaring onder andere uw zoekprofiel en aanvullende voorwaarden vermeld.

 

Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit, hoe u dit doet staat beschreven in de brief met de beslissing over uw aanvraag.

Wat moet ik doen als mij een urgentie is toegekend?

Wanneer u een urgentieverklaring heeft, verwerkt de gemeente de toekenning van de urgentie in uw registratie bij WoningNet.

U kunt vervolgens met voorrang via WoningNet reageren op sociale huurwoningen die passen bij het zoekprofiel uit de urgentieverklaring. U kunt de corporatie ook vragen om bemiddeling. In dat geval biedt de corporatie u een geschikte woning aan. U mag een aangeboden woning echter maar één keer weigeren. Bij een tweede weigering vervalt uw urgentieverklaring.

Belangrijk om te weten: de urgentie is bedoeld om u zo spoedig mogelijk aan woonruimte te helpen. U ontvangt alleen een urgentie voor het type woonruimte om uw woonprobleem op te lossen. Welk type dat is, staat aangegeven in uw urgentieverklaring, het zogenaamde zoekprofiel. De urgentieverklaring is twaalf maanden geldig.

Hoe zit het met mijn woonduur als ik met een urgentie verhuis

Wanneer u met urgentie verhuist naar een andere woning in de gemeente Zuidplas behoudt u gedurende maximaal vijf jaar de bewoningsduur score die u hebt opgebouwd in uw vorige woning. De bewoningsduur score vervalt bij een verhuizing naar een woning buiten het zoekprofiel of bij een volgende verhuizing.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor een urgentie?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentie, zult u zelf een oplossing moeten zoeken voor uw woonprobleem door bijvoorbeeld:

  • Regelmatig te reageren op woningen via WoningNet;
  • Te informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
  • De mogelijkheden voor kamerhuur te onderzoeken. Dit kan uiteraard ook bij vrienden of familie zijn;
  • Na te gaan of woningruil met een andere woningzoekende mogelijk is;
  • Te zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH of Prevenda.

Wat als ik het niet eens ben met de urgentieuitspraak?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of met het toegekende zoekprofiel, heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. In de brief die u krijgt met de beslissing over uw aanvraag, staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor urgentie in de gemeente Zuidplas?